شرکت گیلدانه جهان نما

گروه جهان نما
پرورش تخصصی گله‌های مرغ گوشتی و مادر

بهترین عملکرد با دانش روز دنیا

در گروه جهان نما پرورش تخصصی گله‌های مرغ گوشتی و گله‌های مرغ مادر منطبق با استانداردهای سویه‌های معتبر تجاری، با استفاده از جیره های خوراکی مناسب و در محیط‌های پرورشی کاملاً کنترل شده با رعایت شرایط کامل امنیت زیستی، تحت مدیریت شرکت گیلدانه جهان نما صورت می‌پذیرد.‌

ارزشهای کلیدی شرکت گیلدانه جهان نما

توجه ویژه به کیفیت تولیدات

رعایت بهینه ترین استانداردهای فنی، بهداشتی و زیست محیطی

همراستایی با اهداف زنجیره جهان‌‌نما

advanced divider

مناسبترین کیفیت تولید با کنترل حداکثری بهداشت

در طول دوران پرورش و تولید با پایش مداوم گله‌ها توسط کارشناسان خبره و رعایت حداکثر کنترل بهداشتی برای سلامت مرغ‌های گوشتی و مادر، شرایط برای دستیابی به بهترین سطوح تولید گوشت مرغ و همچنین تخم‌مرغ نطفه‌‌دار و به تبع آن مناسب‌ترین کیفیت جوجه یکروزه مهیا می‌گردد. ‌

تولید جوجه یکروزه گوشتی و مرغ گوشتی با بالاترین کیفیت

این شرکت با در اختیار داشتن مزارع مالکیتی و مشارکتی گوشتی و نیز با بهره برداری از واحدهای بزرگ صنعتی پرورش مرغ مادر، پرورش مرغ گوشتی با بالاترین بازده و تولید جوجه یکروزه با مناسب ترین کیفیت از سویه های برتر جهان را بر عهده داشته و سهم ممتاز و منحصر به فردی در صنعت مرغداری کشور را به خود اختصاص داده است.

برای سفارش محصولات کلیک نمایید