محصولات ما

آشنایی با محصولات گروه جهان نما

محصولات شرکت پگاه جهان نما

پری استارتر ویژه راس

شکل فیزیکی :مینی پلت با قطر دای ۱.۸ میلی‌متر
زمان مصرف :مینی پلت با قطر دای ۱.۸ میلی‌متر
نحوه مصرف :به صورت آزاد با میزان مصرف تجمعی حداقل ۱۵۰ گرم به ازای هر قطعه در هفته اول
بسته بندی :کیسه های کامپوزیت سه‌لایه با وزن ۲۵ کیلوگرم

پری استارتر ویژه کاب

شکل فیزیکی :مینی پلت با قطر دای ۱.۸ میلی‌متر
زمان مصرف :مینی پلت با قطر دای ۱.۸ میلی‌متر
نحوه مصرف :به صورت آزاد با میزان مصرف تجمعی حداقل ۱۵۰ گرم به ازای هر قطعه در هفته اول
بسته بندی :کیسه های کامپوزیت سه‌لایه با وزن ۲۵ کیلوگرم

سوپراستارتر

شکل فیزیکی :کرامبل
زمان مصرف :از ۱ تا ۷ روزگی به مدت یک هفته
نحوه مصرف :به صورت آزاد با میزان مصرف تجمعی حداقل ۱۱۰ تا ۱۳۰گرم به ازای هر قطعه در هفته اول
بسته بندی :کیسه های پلی‌پروپیلن(P.P) با وزن تقریبی ۴۵ کیلوگرم

پیش دان

شکل فیزیکی : پلت
زمان مصرف : از ۸ تا ۲۱ روزگی به مدت ۲ هفته
(وزن اولیه مناسب برای تغذیه با پیش دان، حداقل ۱۶۵ گرم)
نحوه مصرف : با توجه به شرایط گله و پرورش به میزان ۹۰۰ تا ۹۵۰گرم به ازای هر قطعه در ۲ هفته
بسته بندی : کیسه های پلی پروپیلن(P.P) با وزن تقریبی ۴۵ کیلوگرم

میان دان

شکل فیزیکی : پلت
زمان مصرف :پس از مصرف پیش دان، از۲۲ تا ۳۰ روزگی به مدت ۹ روز
(وزن اولیه مناسب برای تغذیه با میان دان، حداقل ۸۵۰ گرم)
نحوه مصرف : با توجه به شرایط گله و پرورش به میزان ۱۱۵۰تا ۱۲۳۰ گرم به ازای هر قطعه در ۹ روز
بسته بندی : کیسه های پلی پروپیلن(P.P) با وزن تقریبی ۴۵ کیلوگرم

پس دان ۱

شکل فیزیکی : پلت
زمان مصرف : پس از مصرف میان دان، از ۳۱ تا ۳۷ روزگی به مدت یک هفته
(وزن اولیه مناسب برای تغذیه با پس دان۱، حداقل ۱۵۸۰ گرم)
نحوه مصرف : با توجه به شرایط گله و پرورش به میزان ۱۲۵۰ تا ۱۳۵۰ گرم به ازای هر قطعه در یک هفته
بسته بندی : کیسه های پلی پروپیلن(P.P) با وزن تقریبی ۴۵ کیلوگرم

پس دان ۲

شکل فیزیکی : پلت
زمان مصرف :پس از مصرف پس دان۱، از ۳۸ روزگی تا زمان کشتار(حدود ۴۲ روزگی) به مدت ۵ روز
(وزن اولیه مناسب برای تغذیه با پس دان۲، حداقل ۲۲۰۰گرم)
نحوه مصرف : با توجه به شرایط گله و پرورش به میزان ۹۰۰ تا ۱۱۰۰ گرم به ازای هر قطعه تا ۴۲ روزگی در صورت نگهداری گله بیش از ۴۲ روز ، مقدار ۲۰۵ گرم در هر روز به ازای هر قطعه مصرف شود.
بسته بندی :کیسه های پلی پروپیلن(P.P) با وزن تقریبی ۴۵ کیلوگرم

آنالیز مواد مغذی موجود در دان آماده پگاه جهان نما

آنالیز دان پلتواحدپری استارتر ویژه راس پری استارتر ویژه کابسوپراستارترپیش دانمیان دانپس دان۱پس دان ۲
انرژیکیلو کالری/کیلوگرم۳۰۰۰۲۹۸۰۳۰۰۰۲۹۸۰۳۰۰۰۳۰۲۰۳۰۵۰
پروتئین خام%۲۲.۵۲۰.۵۲۲.۵۲۰.۵۱۸.۶۱۷۱۶.۲
فیبر خام%۳۳.۳۳۳.۵۳.۲۳.۶۳
چربی خام%۴.۹۱۴.۸۵۴.۹۱۴۳.۶۳.۶۳.۵
لیزین%۱.۲۹۱.۲۳۱.۲۹۱.۲۱.۱۳۰.۹۹۰.۹۳
میتونین+سیستین%۱.۰۱۰.۹۷۱.۰۱۰.۹۱۰.۸۲۰.۷۵۰.۷۲
میتونین%۰.۶۳۰.۶۴۰.۶۳۰.۵۹۰.۵۰.۴۴۰.۴۲
ترئونین%۰.۹۰.۸۶۰.۹۰.۸۶۰.۷۵۰.۷۱۰.۷۳
آرژنین%۱.۳۳۱.۲۵۱.۳۳۱.۴۵۱.۲۵۱.۱۵۰.۹۹
تریپتوفان%۰.۲۵۰.۲۴۰.۲۵۰.۲۵۰.۲۳۰.۲۲۰.۲۳
کلسیم%۱.۰۵۱.۰۱۱.۰۵۰.۹۵۰.۹۱۰.۸۵۰.۸۱
فسفر در دسترس%۰.۵۰.۵۰.۵۰.۴۷۰.۴۵۰.۴۲۰.۳۸
سدیم%۰.۱۷۰.۱۷۰.۱۷۰.۱۷۰.۱۷۰.۱۷۰.۱۷
کلر%۰.۱۶۰.۱۶۰.۱۶۰.۱۹۰.۲۰.۱۹۰.۲
پتاسیم%۰.۵۱۰.۴۹۰.۵۱۰.۸۲۰.۷۲۰.۸۱۰.۶۵
اسید لینولئیک%۲.۶۱۱.۹۶۲.۶۱۲.۴۵۲۱.۷۱.۵۱
حدقال ماده خشک%۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸
شکل فیزیکی(میلیمتر)۱.۸۱.۸کرامبلپلتپلتپلتپلت
زمان مصرف(روز پرورش)۱-۷۱-۷۱-۷۸-۲۱۲۲-۳۰۳۱-۳۷۳۸-۴۲
میزان مصرف(گرم)۱۵۰۱۵۰۱۲۰۹۲۵۱۲۰۰۱۳۰۰۱۰۰۰
وزن اولیه جهت مصرف(گرم)---۱۶۵۸۵۰۱۵۸۰۲۲۰۰

برای کسب اطلاعات بیشتر با همکاران ما در واحد فروش و بازاریابی پگاه در تماس باشید

محصولات تولیدی مجموعه جهان نما

برای سفارش محصولات کلیک نمایید

برای کسب اطلاعات بیشتر با همکاران ما در واحد فروش و بازاریابی واحد مرغ در تماس باشید

گروه جهان نما

زنجیره تولید و توزیع گوشت مرغ

زنجیره تولید و توزیع گوشت مرغ